Administracija

Vilniaus studijų centro administracija


Dekanas Darius Širvys

El. paštas

Sekretorė Rūta Puišytė

El. paštas

EBI Vilniaus studijų centras

Gilužio g. 15
06202 Vilnius