Biblijos studijų sertifikato programa


Biblijos studijų sertifikato programa (60 ECTS kreditų) supažindina studentus su Šventojo Rašto analizės ir krikščioniškos teologijos pagrindais. Šios studijų programos paskirtis – pagilinti krikščioniško tikėjimo ir Šventojo Rašto pažinimą per įvadinius Senojo ir Naujojo Testamentų ir krikščioniškos teologijos dalykus.

Kam skirta ši programa?

  • Kiekvienam krikščioniui, siekiančiam praturtinti save ir savo bendruomenę Dievo žodžio pažinimu.

  • Universitetų studentams, norintiems praplėsti savo studijas teologinėmis žiniomis.

  • Krikščionims – įvairių profesinių sričių specialistams (menininkams, verslininkams ir kitiems), ieškantiems sąsajų tarp savo profesinės veiklos ir tikėjimo.

Kiek laiko trunka studijos?

Viso krūvio Biblijos studijų sertifikato programa trunka dvejus metus (keturis semestrus). Jei studentai nenori ar negali mokytis visu krūviu, programa baigiama surinkus pakankamą kreditų skaičių.

Programos tikslai

Esminis Biblijos studijų sertifikato programos tikslas – suteikti Šventojo Rašto pažinimo ir teologijos pagrindus, padėsiančius integruoti tikėjimą į kasdienį gyvenimą, darbą ir tarnystę.

Kaip mes to siekiame?

  • Derindami akademinės ir praktinės teologijos studijas.

  • Gilindamiesi į Bibliją, krikščionišką tradiciją, krikščioniško dvasingumo ir bažnyčios tarnystės pagrindus.

  • Mokydamiesi drauge su studentais iš skirtingų konfesijų.

  • Taikydami įgytas žinias praktikoje.

Studentų žinios, įgūdžiai ir kompetencijos

Biblijos studijų sertifikato programą baigę studentai įgys šių žinių, gebėjimų ir kompetencijų:

ŽiniosĮgūdžiaiKompetencijos

- bus susipažinę su Biblija, Senuoju ir Naujuoju Testamentais, Biblijos žanrais, vertimais ir interpretacijos tradicijomis;

- įgys aiškų supratimą apie kertinius klasikinės krikščioniškos teologijos klausimus;

- supras krikščioniškos minties ir ypač evangelinės tradicijos Lietuvoje bei pasaulyje raidą, raišką ir svarbą.

- įgys bibliotyros (egzegezės ir hermeneutikos) įgūdžių, reikalingų tolesnėms savarankiškoms ar akademinėms studijoms;

- įvairius reiškinius pasaulyje bei Bažnyčioje gebės vertinti Biblijos ir krikščioniškos tradicijos šviesoje;

- galės perteikti esmines krikščioniškas tiesas savo bažnyčių bendruomenėse ir pliuralistinėje visuomenėje;

- gebės pagarbiai ir supratingai dalyvauti ekumeniniame dialoge.

- supras savo, kaip krikščionių, vaidmenį visuomenėje, bažnyčioje bei šeimoje ir prisidės prie darnių  bendruomenių plačiąja šio žodžio prasme kūrimo;

- žinos, kaip integruoti savo tikėjimą į kasdienį gyvenimą, darbą ir tarnystę.