Centrai

EBI studijų centrai


Evangelinis Biblijos institutas buvo įkurtas 1994 m. Šiauliuose. Nuo 2012 m. rudens institute veikia du studijų centrai – Vilniaus ir Šiaulių. Stojantieji turi galimybę pasirinkti studijuoti viename iš miestų. Įstoję į Šiaulių arba Vilniaus studijų centrą ir norintys paspartinti studijas, studentai gali rinktis abiejų centrų dalykus, prieš tai pasirinkimą suderinę su savo studijų centro administracija. Kreditai, surinkti abiejuose centruose, yra akumuliuojami bendroje įskaitoje.