Dalininkai

Dalininkai ir valdymas


Instituto dalininkai yra septynios Lietuvos ir užsienio bendruomenės bei organizacijos: Krikščionių bendrija „Tikėjimo žodis“, Laisvųjų krikščionių bažnyčia, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas, Lietuvos krikščioniškas fondas, Rytų Menonitų misijų ir labdaros valdyba (Eastern Mennonite Board of Missions and Charities), Kontaktmisija (Kontaktmission) ir Broliškųjų menonitų misija (Mennonite Brethren Mission).

Institutą valdo rektorius ir instituto taryba, renkama 4 metams. Šiuo metu ją sudaro 11 narių, atstovaujančių įvairioms veiklos ir visuomeninėms sritims.