ICETE ir E-AAA


Evangelinis Biblijos institutas priklauso Tarptautinei evangelinės teologijos švietimo tarybai ICETE (International Council for Evangelical Theological Educationhttp://www.icete-edu.org/). ICETE bendruomenė vienija devynias regionines teologijos mokyklų akreditacijos asociacijas – Afrikos, Azijos, Karibų, Europos, Eurazijos, Lotynų Amerikos, Vidurio Rytų ir Šiaurės Afrikos, Šiaurės Amerikos bei Pietų Ramiojo vandenyno. EBI yra vienos iš devynių ICETE akreditacijos asociacijų – Eurazijos akreditacijos asociacijos (E-AAA, http://e-aaa.info/) – narys.

ICETE ir E-AAA yra savanoriško bendradarbiavimo pagrindu veikiančios tarptautinės organizacijos, akredituojančios teologijos mokyklas kolegialiu sugretinimo principu. Kiekviena asociacijai priklausanti mokykla išlieka savita dėl savo šalies ar regiono kultūros ir istorijos, pačios mokyklos kilmės bei suformuotų tikėjimo ir misijos išpažinimų. Skirtingų žemynų, šalių ir regionų mokyklos lygiuojasi viena į kitą, kad visos kartu siektų aukštesnių standartų. ICETE ir E-AAA neturi būti tapatinamos su valstybinėmis švietimo institucijomis ar valstybinėmis akreditacijos įstaigomis, nes ICETE ir E-AAA neturi teisinių įgaliojimų akredituoti akademinę programą kurioje nors Europos šalyje pagal „Bolonės proceso“ sistemą. E-AAA nesuteikia akademinių laipsnių, tik patvirtina teologijos mokyklų programų lygį.

2006 m. Evangelinis Biblijos institutas įgijo dviejų specializacijų bakalauro programos akreditacijos kandidato statusą. 2014 m. lapkritį Evangeliniame Biblijos institute vyko instituto programų patikrinimas E-AAA akreditacijai. E-AAA Komisija patvirtino, jog Evangelinio Biblijos instituto studijų programos – šešerių metų dviejų specializacijų bakalauro programa ir šešerių metų trijų pakopų bakalauro programa – atitinka ICETE ir E-AAA keliamus akreditacijos reikalavimus. 2015 m. balandį Vilniuje posėdžiavusi E-AAA Taryba priėmė galutinį sprendimą dėl EBI studijų programų akreditacijos.