Istorija


Evangelinio Biblijos instituto istorija prasidėjo 1994 m. Pradžioje ši Lietuvos krikščioniško fondo (LKF) teologinių studijų iniciatyva buvo pavadinta „Bendruomenių vadovų ruošimo programa“. Dėstytojai iš LKF kolegijos vedė užsiėmimus tris dienas per savaitę Klaipėdos baptistų bažnyčios patalpose. 1995 m. ir 1996 m. Šiauliuose šią studijų programą tęsė Youth Mission International (YMI) bendradarbiai.

1997 m. sausio 14 d. programa buvo perkelta į naujas Lietuvos krikščioniško fondo patalpas Ginkūnų gyvenvietėje, Šiaulių rajone. Su nauju pavadinimu – Evangelinis Biblijos institutas – pasikeitė ir akademinis programos turinys. Vadovaujant Dennisui Brooksui iš JAV (Eastern Mennonite Missions bendradarbis), buvo paruošta 2 metų trukmės dieninių studijų programa, įkurta biblioteka, sukaupti kiti programos resursai. Šią studijų programą pripažino tuometinė Laisvųjų evangelinių bažnyčių Lietuvoje sąjunga (dabartinė Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga) su viltimi, kad programos dėka potencialūs bendruomenių vadovai įgys teologinio išsilavinimo pradmenis.

Ilgainiui dėl studentų, personalo bei resursų stokos programa buvo pristabdyta iki 1999 m. rudens, kuomet Otonas ir Raimonda Balčiūnai, grįžę iš teologinių studijų JAV, kartu su teologijos magistru Christophu Haegele iš Vokietijos (MBMSI bendradarbiu) ėmėsi šios teologinio mokymo, asmenybės ugdymo ir studijų programos atgaivinimo bei reorganizavimo. 

2006 m. Eurazijos akreditacijos asociacija (E-AAA, http://e-aaa.info/) Evangelinio Biblijos instituto Teologijos bakalauro programai su dviem specializacijomis (Pastoracinė tarnystė ir Krikščioniška tarnystė) suteikė akreditacijos kandidato statusą.

2012 m. vasarį EBI buvo įregistruotas kaip atskiras juridinis asmuo ir tapo savarankiška akademine institucija. Jos steigėjai ir dalininkai yra trys Lietuvos evangelinės konfesijos – Krikščionių bendrija „Tikėjimo žodis“, Laisvųjų krikščionių bažnyčia bei Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas ir Lietuvos krikščioniškas fondas bei trys evangelinės užsienio misijos: Brolišikųjų menonitų misija (Mennonite Brethren Mission), Kontakt misija (Kontaktmission), Rytų Menonitų misijų ir labdaros valdyba (Eastern Mennonite Board of Missions and Charities).

2012 m. rudenį duris atverė naujas EBI studijų centras Vilniuje.

2015 m. balandį Eurazijos akreditacijos asociacija akreditavo dvi Evangelinio Biblijos institituto studijų programas – šešerių metų dviejų specializacijų bakalauro programą ir šešerių metų trijų pakopų bakalauro programą.