Kartojami dalykai

Jei dėl nepatenkinamo įvertinimo studentas yra priverstas kartoti jau studijuotą dalyką, jam taikomi šie reikalavimai:

  • Kartojamo studijų dalyko mokestis.
  • Draudžiama pateikti tuos pačius namų darbus antrą kartą.

Būtina kartoti tik privalomus programos dalykus ir tuos, kurių pažymys buvo mažesnis nei 5.