Laisvieji klausytojai


Asmeninio tobulėjimo tikslais norintiems lankyti vieną ar kitą dėstomą dalyką, tokia galimybė sudaroma, suteikiant laisvojo klausytojo statusą.

  • Laisvieji klausytojai kartu su kitais studentais dalyvauja paskaitose, tačiau namų darbus ir kitas užduotis atlieka savo nuožiūra.

  • Laisviesiems klausytojams kreditai už dėstomą kursą nesuteikiami.