Mokesčiai

Administracinis mokestis

Už vieną mokslo metų semestrą EBI studentai moka 14,5 EUR administracinį mokestį, pridėdami šią sumą prie mokesčio už studijas. 14,5 EUR administracinį mokestį už vieną mokslo metų semestrą moka ir akademines atostogas paėmę studentai. Laisviesiems klausytojams administracinis mokestis nėra taikomas.

Studentas arba laisvasis klausytojas už studijas privalo sumokėti iki antrosios rudens ir pavasario semestrų sesijos. Mokesčiai turi būti pervesti į žemiau nurodytą EBI banko sąskaitą.

Studijų mokestis studentams 

  • 1 kreditas – 7,2 EUR

Studijų mokestis laisviesiems klausytojams

  • 1 kreditas – 11,6 EUR

Laisvieji klausytojai turi sumokėti už visą pasirinkto dalyko (dalykų) kursą.    

Dalyko kreditai yra nurodyti dalyko trumpinyje (žr. tvarkaraščiuose esančius dalykų pavadinimus). Trečiasis (arba dešinysis) dalyko trumpinio skaičius reiškia kreditų kiekį. Pavyzdžiui, dalyko „Senojo Testamento įvadas" trumpinys yra BIB 115, o skaičius 5 nurodo šio dalyko kreditų kiekį. 

Vilniaus studentų patogumui pateikiame 2018–2019 m. Vilniaus studijų centro rudens semestro dalykų kreditus 

„Pastoracinė teologija“ – 5.

„Misijų teologija“ – 4.

„Šventojo Rašto skaitymas ir aiškinimas“ – 5.

Pavadinimas

Įmonės kodas

Adresas

Bankas

Sąskaitos nr.

Viešoji įstaiga Evangelinis Biblijos institutas

302739594

Žeimių g. 7, Ginkūnų k., Šiaulių r. sav., Lietuva

AB SEB bankas

LT88 7044 0600 0782 0109