Naujienos

EBI Vilniaus studijų centre prasidėjo mokslo metai2012 m. rugsėjo 29 d. įvyko Evangelinio Biblijos instituto Vilniaus studijų centro atidarymas ir prasidėjo pirmoji sesija. Viso į Evangelinį Biblijos institutą šiemet įstojo 50 studentų. Vilniaus studijų centras, kuris įsikūrė bažnyčios Tikėjimo žodis patalpose, priėmė 39, o Šiaulių studijų centras - 11 naujų studentų.

EBI Vilniaus studijų centre studijuos tikintieji iš Krikščionių bendrijos Tikėjimo žodis, evangelikų reformatų, evangelikų liuteronų, katalikų ir Klaipėdos miesto bažnyčių. Jie susirinko iš Vilniaus, Kauno, Jonavos, Alytaus, Elektrėnų, Druskininkų, Panevėžio, Molėtų, Utenos ir net Klaipėdos bei Kretingos miestų. 13 studentų pasirinko Teologijos bakalauro studijas, 7 - Tarnystės diplomo studijas, 12 - Biblinių studijų programą, likusieji 7 - laisvieji klausytojai.

EBI Vilniaus studijų centro atidarymo ir mokslo metų pradžios proga pasveikinimo ir palinkėjimo žodį tarė Vilniaus centro dekanas dr. Giedrius Saulytis, dėstytojai Gražina Bielousova, dr. Deimantas Karvelis, Darius Širvys, dr. Giedrius Markevičius, Henrikas Žukauskas, dr. Jovita Petrulytė. Dr. Giedrius Saulytis, pabrėždamas studijų svarbą, studentams priminė apaštalą Paulių, kuris, nors ir patyręs daug apreiškimų, regėjimų, turėjęs išgydymų ir stebuklų darymo dovaną, prašė savo ištikimo bendradarbio Timotiejaus atgabenti jo knygas ir pergamentus (2 Tim 4, 13). XVI a. prancūzų filosofas Michaelis de Montaigne yra pasakęs, kad knygos - „geriausia amunicija, kokia tik galėjau pasirūpinti savo žemiškam žygiui." Tad ir studentams Vilniaus centro dekanas linkėjo, kad studijos EBI paskatintų palinkti prie knygų, kad Dievas duotų malonės su jomis susigyventi, kad po kelerių studijų metų taptume geresni, išmintingesni, labiau trokštantys vykdyti Dievo valią.

Po atidarymo studentai susirinko į pirmąsias paskaitas, kurios truko visą dieną. Rudens semestrą bus dėstomas Krikščioniškos teologijos įvadas (dėst. dr. Giedrius Saulytis),Šventojo Rašto aiškinimas ir interpretacija (dėst. Darius Širvys) bei Įvadas į Senąjį Testamentą (dėst. Gražina Bielousova).

Elena Kaminskienė