Naujienos

Evangelinis Biblijos institutas plečiasi ir stiprina akademinį sektorių


2012 m. vasario 8 d. Vilniuje vyko Evangelinio Biblijos instituto (EBI) steigiamasis susirinkimas. EBI steigėjais tapo trys Lietuvos evangelinės bendrijos: Krikščionių bendrija „Tikėjimo žodis“, Laisvųjų krikščionių bažnyčia, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodas ir Lietuvos krikščioniškas fondas. Instituto dalininkais taip pat bus trys užsienio misijos: Broliškųjų menonitų misija (Mennonite Brethren Mission), Kontaktmisija (Kontaktmission), Rytų Menonitų misijų ir labdaros valdyba (Eastern Mennonite Board of Missions and Charities), nors ateityje dalininkų skaičius gali augti.

Įkurtas 1997 metais, Evangeliškas Biblijos institutas iki šiol funkcionavo kaip Lietuvos krikščioniško fondo programa. Dabar EBI bus įregistruotas kaip atskiras juridinis asmuo ir taps savarankiška akademine institucija.

Steigiamajame susirinkime buvo patvirtinti EBI įstatai ir išrinkta instituto taryba, kurią sudarys 11 narių, atstovaujančių steigėjams, taip pat akademikai iš kitų mokslo institucijų. Pagrindiniai EBI formuluojami tikslai – dvasiškai ugdyti krikščionis, puoselėti biblinį raštingumą ir teikti teologinį išsilavinimą, ruošiant evangelinių bažnyčių ganytojus bei tarnautojus ir prisidedant prie Evangelijos sklaidos Lietuvoje.

Institutas taip pat sieks bendradarbiauti su visomis Lietuvos krikščioniškomis bendruomenėmis bei analogiškomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis. Tarp numatomų instituto prioritetinių veiklos rūšių paminėtini teologijos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai bei socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla.

Iki šiol EBI buvo įsikūręs Ginkūnų dvare prie Šiaulių, o nuo šių metų rudens duris atvers naujas šio instituto mokymo centras Vilniuje, bažnyčios „Tikėjimo žodis“ patalpose.

Valdas Bačkulis