Naujienos

Studentų priėmimas į EBI


2015 m. birželio 15 d. – rugsėjo 4 d. vyksta studentų priėmimas į Evangelinį Biblijos institutą (EBI). 2015 m. studentai yra priimami tik į Vilniaus studijų centrą.

Evangelinis Biblijos institutas siūlo trijų studijų pakopų programas.

Pirmoji pakopa – Biblijos studijų sertifikatą suteikiančios studijos. Tai įvadinė Šventojo Rašto analizės ir krikščioniškos teologijos pažinimo programa, praturtinsianti kiekvieną krikščionį. Nuolatinė šių studijų trukmė – 2 metai (60 kreditų). Daugiau apie programą skaitykite http://www.ebinstitutas.lt/bibliniu-studiju-sertifikatas

Antroji pakopa – Tarnystės diplomą suteikiančios studijos. Tai išsamus Šventojo Rašto ir krikščioniškos teologijos mokymasis, įgaunant ir praktinės teologijos žinių. Ši programa – nepamainoma pagalba vaisingai tarnauti bažnyčioje ir visuomenėje trokštančiam krikščioniui. Nuolatinė šių studijų trukmė – 4 metai (120 kreditų). Daugiau apie programą skaitykite http://www.ebinstitutas.lt/tarnysts-diplomas

Trečioji pakopa – Teologijos bakalaurą suteikiančios studijos (universitetinio lygio teologijos programa). Bakalauro studijas baigę studentai yra išsamiai supažindinami su biblistikos, Bažnyčios istorijos ir misiologijos dalykais, istorinės, sistematinės ir pastoracinės teologijos pagrindais – akademine ir praktine teologijomis. Tai pastoracinės ir Dievo žodžio tarnystės keliu žengiantiems krikščionims pasitarnausianti programa. Nuolatinė šių studijų trukmė – 6 metai (180 kreditų). Daugiau apie programą skaitykite http://www.ebinstitutas.lt/teologijos-bakalauras

Žemesniųjų pakopų – Biblijos studijų sertifikato bei Tarnystės diplomo studijos yra integruotos į trečiosios, aukščiausios pakopos, studijų programos – Teologijos bakalauro – studijas. Studentas, įstojęs į kurią nors iš dviejų žemesnių pakopų ir sėkmingai ją baigęs, gali pereiti į aukštesniąją.

Priėmimas į EBI vyksta žemiau nurodyta tvarka:

(1) Užpildžius stojančiojo anketą;

(2) Pateikus gyvenimo aprašymą;

(3) Pateikus dvi rekomendacijas.

Informaciją apie priėmimo tvarką, elektroninę stojimo anketą, gyvenimo aprašymo pavyzdį ir rekomendacijos formą rasite http://ebinstitutas.lt/lt/priemimo-tvarka Rekomendacijos pateikiamos paprastuoju paštu arba pristatomos į EBI Vilniaus studijų centrą adresu Gilužio g. 15, 06202 Vilnius. Pašto įstaigos spaudas, kuriame nurodyta išsiuntimo data, laikomas dokumentų pateikimo data.

Visus besidominčius EBI studijomis raginame apsilankyti EBI svetainėje www.ebinstitutas.lt ir susipažinti su instituto studijų programomis, studijų dalykais, dėstytojais ir studijų mokesčiais. Jei turėtumėte klausimų, rašykite arba skambinkite! EBI administracijos kontaktus rasite http://ebinstitutas.lt/lt/kontaktai