Nuostatos plagijavimo klausimu

Evangelinis Biblijos institutas siekia, kad atlikdami darbus studentai mokytųsi savarankiškai mąstyti, kritiškai vertindami ir dėstydami savo išvadas remtųsi savo pačių, o ne kitų atliktais darbais. Kiekvienas rašinys turėtų atspindėti autentišką studento mąstymą ir jo paties įdėtą triūsą. Institutui rūpi tiek akademinė pažanga, tiek dorovė. Todėl skatiname sąžiningai atiduoti garbę kiekvienam autoriui, kurio mintimis ar tekstais studentai naudojasi savo rašiniuose.

Plačiau apie EBI nuostatas plagijavimo klausimu, drausmę ir nuobaudas už nuostatų nesilaikymą skaitykite čia