Parama

EBI studijas remia evangelinės bendruomenės, studentai ir laisvieji klausytojai. Studentai ir laisvieji klausytojai studijas remia laisvanoriška auka, kuri yra skirta teologijos studijų išlaikymui ir tarnaujų rengimui.

Studentai ir laisvieji klausytojai už studijas gali paaukoti pirmųjų dviejų sesijų metu grynaisiais pinigais. Auką taip pat galima atlikti pavedimu į Vilniaus evangelinės bažnyčios sąskaitą, nurodant aukos paskirtį - AUKA TEOLOGIJOS STUDIJOMS IR TARNAUTOJŲ RENGIMUI. Žemiau rasite Vilniaus evangelinės bažnyčios banko sąskaitos rekvizitus.

Vilniaus evangelinės bažnyčios sąskaita – LT60 7044 0600 0118 0478

Įmonės kodas – 191700351

Tikimasi, kad studijų paramos aukos suma už vieną pasirinktą dalyką bus ne mažesnė nei 50 Eur studentams ir 30 Eur laisviesiems klausytojams. 

Reiškiame nuoširdžią padėką visiems, kurie prisideda prie teologijos studijų rėmimo.