Studijų programos


EBI studijų programos skirtos ugdyti ir lavinti bažnyčių tarnautojus bei visiems krikščionims, norintiems geriau pažinti Šventąjį Raštą ir savo pašaukimą Kristuje. Kadangi daugelis iš jų jau tarnauja savo bendruomenėse, dirba ar dėl kitų priežasčių negali atsidėti dieninėms studijoms, siūlome nuotolinį – modulinį studijų modelį, kuriame dera savarankiškos studijos ir intensyvios dėstytojų vedamos sesijos, vykstančios EBI studijų centruose Vilniuje ir Šiauliuose kartą per mėnesį.

Nuo 2012 m. rudens EBI siūlo naujas trijų pakopų studijų programas:

Biblijos studijų sertifikato programa (60 kreditų – 2 metai) skirta norintiems susipažinti su teologijos pagrindais.

Tarnystės diplomo programa (120 kreditų – 4 metai) suteikia reikiamus Šv. Rašto pažinimo ir praktinės teologijos pamatus norintiems vaisingai tarnauti savo bažnyčioje.

Teologijos bakalauro programa (180 kreditų – 6 metai) – aukščiausios pakopos EBI studijų programa, kurią baigusieji įgyja biblinį ir teologinį išsilavinimą pastoracinei ir Dievo žodžio tarnystei.

Studijų trukmė paskaičiuota, darant prielaidą, jog studentas/ė per vieną semestrą pasirinks 15 kreditų studijų krūvį (kreditų skaičių), kurį leidžiama mažinti arba didinti, atsižvelgiant į savo galimybes.

Baigęs Biblijos studijų sertifikato programą, studentas/ė gali tęsti studijas Tarnystės diplomo programoje, o baigęs pastarąją – Teologijos bakalauro programoje. Kreditai, surinkti žemesnėje studijų programoje, yra užskaitomi perėjus į aukštesnę studijų programą.

EBI studentai, pradėję studijas iki 2012 m. rudens, galės tęsti Krikščioniškos tarnystės ir Pastoracinės tarnystės programas. Be to, perskaičiavus jų surinktus kreditus pagal ECTS reikalavimus ir atsižvelgiant į surinktų kreditų skaičių, jiems bus išduoti Biblijos studijų sertifikato ar Tarnystės diplomo programų baigimo pažymėjimai.