Studijų stabdymas ir nutraukimas

Studentas, neatvykęs į sesijas ir iki trečiosios semestro sesijos neinformavęs EBI administraciją apie neatvykimo priežastis, yra šalinamas iš EBI. Apie neatvykimą į sesiją studentas privalo informuoti EBI administraciją kuo anksčiau.

Studentas, planuojantis stabdyti (paimti akademines atostogas) arba nutraukti studijas, turi informuoti EBI administraciją el. paštu apie savo ketinimus. Akademinės atostogos yra suteikiamos ne ilgiau kaip vieneriems metams (išskyrus ligos, nėštumo ar kūdikio priežiūros atvejus). El. laiške išdėstytas prašymas dėl akademinių atostogų suteikimo arba pranešimas apie studijų nutraukimą turi būti adresuotas dekanui – . Rašte būtina nurodyti siuntėjo vardą ir pavardę, adresą, datą, studijų stabdymo laikotarpį, studijų stabdymo arba nutraukimo priežastis, atskirais atvejais pateikti priežastis įrodančius dokumentus.  

Viliames, kad akademines atostogas paėmęs studentas paaukos 20 EUR už vieną mokslo metų semestrą.