Tarnystės mokykla

2019 m. ruduo


Uoliai stenkis pasirodyti Dievui tinkamu darbininku, neturinčiu ko gėdytis, tiksliai perteikiančiu tiesos žodį (2 Tim 2, 15).

Evangelinių bažnyčių tarnautojams skirtos Biblinių pagrindų studijos.

TIKSLAS

Pabrėžti Biblijos viršenybę krikščionio gyvenime ir įgalinti Dievo žodžio tarnystei evangelinių bažnyčių tarnautojus.

KUR VYKSTA?

Vilniaus evangelinėje bažnyčioje, Bitėnų g. 2C, Vilnius

KADA VYKSTA?

Užsiėmimai vyksta kiekvieną trečią mėnesio šeštadienį. Rudens semestras – tai rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiai. Pavasario semestras – tai vasario, kovo, balandžio ir gegužės mėnesiai. Užsiėmimų laikas – 9:45–13:00 val.

PARAMA

Tikimasi, kad studijų paramos auka už vieną dalyką bus ne mažesnė nei 30 eurų per semestrą. Aukoti galima sesijų metu arba pavedimu į Vilniaus evangelinės bažnyčios sąskaitą – LT607044060001180478, būtinai nurodant aukos paskirtį – Auka teologijos studijoms ir tarnautojų rengimui.

2019 m. rudens semestro STUDIJŲ DALYKAS

KAIP PASITIKĖTI BIBLIJA, TEIKIANT JAI PIRMENYBĘ SAVO GYVENIME IR TARNYSTĖJE

DĖSTYTOJAI

Holger Lahayne
Darius Širvys

2019 m. rudens semestro UŽSIĖMIMŲ DATOS

I sesija – rugsėjo 21 d.
II sesija – spalio 19 d.
III sesija – lapkričio 16 d.
IV sesija – gruodžio 21 d.

Paskaitų laikas: 9:45–11:15 val. ir 11:30–13:00 val.

DALYKO KREDITAI

Dalykas yra dėstomas vieną semestrą, kurį sudaro 4 sesijos. Dalykas yra vertinamas 2 kreditais. Biblinių pagrindų studijos yra užbaigiamos surinkus 24 kreditus. 2019 m. rudenį siūlomas dalykas – KAIP PASITIKĖTI BIBLIJA, TEIKIANT JAI PIRMENYBĘ SAVO GYVENIME IR TARNYSTĖJE.

GALIMYBĖ STUDIJUOTI EVANGELINIAME BIBLIJOS INSTITUTE

Tarnystės mokyklos studentai yra kviečiami jungtis prie studijų Evangeliniame Biblijos institute, EBI. Studentui įstojus į EBI, Tarnystės mokykloje surinkti kreditai yra įtraukiami į bendrą kreditų krepšelį.

REGISTRACIJA

Registruotis kviečiame laišku

KITI BIBLINIŲ PAGRINDŲ STUDIJŲ DALYKAI

• Kaip skaityti Bibliją atperkančios Dievo malonės šviesoje ir gėrėtis Kristumi kiekviename jos puslapyje?
• Kaip Dievo žodis keičia mus? Biblinės antropologijos ir dvasinio formavimo pagrindai.
• Kaip pamokslauti išliekant ištikimu Biblijai ir aktualiu klausytojui?
• Kaip studijuoti Bibliją grupelėse, kad norėtume susitikti dar kartą?
• Kaip pasiruošti pamokslui ir jį pateikti skirtingiems klausytojams?
• Kaip pradėjus Dvasia, nebaigti kūnu: Dievo malonė ar Įstatymas?

• • •

Iš viso numatoma 12 dalykų.