Tarnystės diplomo programa


Tarnystės diplomo programa (120 ECTS kreditų) suteikia studentams žinių ir įgūdžių, reikalingų tarnaujant vietinėse bendruomenėse. Šios programos studentai yra išsamiai supažindinami ne tik su Šventojo Rašto ir krikščioniškos teologijos dalykais, bet ir su praktine teologija.

Kam skirta ši programa?

 • Įvairių bažnyčios tarnavimų vadovams.
   
 • Jaunimo, vaikų, paauglių bei kitų bažnyčios programų tarnautojams.
   
 • Aktyviai bažnyčioje tarnaujantiems žmonėms.
   
 • Krikščioniškų organizacijų darbuotojams ir savanoriams.

Kiek laiko trunka studijos?

Viso krūvio Tarnystės diplomo studijos trunka ketverius metus (aštuonis semestrus). Jei studentai nenori ar negali mokytis visu krūviu, studijos baigiamos surinkus pakankamą kreditų skaičių.

Programos tikslai

Esminis Tarnystės diplomo programos tikslas – išugdyti bažnyčios tarnautojus, turinčius tvirtus biblinių ir teologinių žinių pagrindus bei gebančius taikyti savo žinias įvairiose bažnyčios tarnavimo laukuose.

Kaip mes to siekiame?

 • Gilindami akademinės ir praktinės teologijos žinias bei taikydami jas bažnyčios gyvenime.
   
 • Stebėdami ir vertindami tarnystę bažnyčioje pagal įgytas teologines ir biblines žinias.
   
 • Per paskaitas ir praktiką ugdydami asmenines kompetencijas ir gebėjimus, reikalingus efektyviai tarnystei.
   
 • Mokydamiesi iš skirtingoms konfesijoms priklausančių ir įvairiose srityse tarnaujančių dėstytojų ir studentų.