Teologijos bakalauro programa


Teologijos bakalauro programa (180 ECTS kreditų) suteikia teologinį išsilavinimą, apimantį akademinę ir praktinę teologiją. Teologijos bakalauro programa išsamiai supažindina studentus su biblistikos, istorinės, sistematinės ir pastoracinės teologijos pagrindais, gilina Bažnyčios istorijos ir misiologijos žinias.

Kam skirta ši programa?

 • Evangelinių bendruomenių pastoriams ir kunigams bei ketinantiems jais tapti.
   
 • Bažnyčių tarnautojams, pamokslininkams ir diakonams.
   
 • Krikščioniškų organizacijų vadovams ir darbuotojams.
   
 • Krikščionims, siekiantiems išsamaus teologinio pažinimo, suteikiančio pamatą tolesnėms teologijos studijoms.

Kiek laiko trunka studijos?

Viso krūvio Teologijos bakalauro studijų programa trunka šešerius metus (dvylika semestrų). Jei studentai nenori ar negali mokytis visu krūviu, studijos baigiamos surinkus 180 kreditų.

Programos tikslai

Esminis Teologijos bakalauro programos tikslas – suteikti išsamų ir visapusišką teologinį išsilavinimą, apimantį akademinės ir praktinės teologijos žinias bei įgūdžius, reikalingus tolesnėms studijoms ar tarnystei bažnyčiose.

Kaip mes to siekiame?

 • Lavindami Šventojo Rašto analizės ir interpretacijos įgūdžius savarankiškam akademiniam ir pastoraciniam darbui (egzegezės ir hermeneutikos mokslai).
   
 • Studijuodami iškiliausių evangelikų teologų tekstus bei įsitraukdami į teologinį diskursą per diskusijas ir rašto darbus.
   
 • Gilindamiesi į istorinį, kultūrinį, socialinį ir bažnytinį kontekstą, kuriame gimė svarbiausios teologinės idėjos, bei analizuodami teologinės ir sekuliarios minties tarpusavio sąveikas.
   
 • Studijuodami Bažnyčios tarnysčių – misijos, evangelizacijos, pastoracinės ir kitų – prigimtį, modelius ir raidą.
   
 • Praktiškai taikydami įgytas žinias akademiniame, bažnytiniame ir kultūriniame kontekstuose.