Vertinimas

EBI naudojama procentinė vertinimo skalė, atitinkanti lietuvišką 10 balų vertinimo sistemą, kurioje 4 prilyginama „nepatenkinamai“:

10–9 – studentas „labai gerai“ įsisavino dėstomą dalyką ir įvykdė užduotis;
8–9 – studentas „gerai“ įsisavino dėstomą dalyką ir įvykdė užduotis;
7 – studentas „neblogai“ įsisavino dėstomą dalyką ir įvykdė užduotis;
5–6 – studentas „patenkinamai“ įsisavino dėstomą dalyką ir įvykdė užduotis;
0 (1–4) – studentas neįsisavino dėstomo dalyko, darbas vertinamas „nepatenkinamai“. Dalyką, tiek privalomą, tiek pasirenkamą, studentas turi kartoti.

Semestro baigimo vidurkis ir bandomasis laikotarpis 

Jeigu semestro pabaigoje studento bendras mokymosi vidurkis tesiekia 6 balus, jam skiriamas vieno semestro bandomasis laikotarpis. Jei per bandomąjį semestrą mokymosi vidurkis nepakyla, studentas šalinamas iš instituto.

Pasirenkami dalykai


Semestro metu studentas, nesantis akademinėse atostogose, privalo pasirinkti ir studijuoti bent vieną iš tą semestrą siūlomų dalykų.